Laden...

Gratis verzending vanaf € 25,00 voor elke bestelling! btw logo.png

Openingstijden Citynailswinkel Herenstraat 27 Den Haag
Maandag t/m Vrijdag van 9.00 - 13.00 uur

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene Voorwaarden Opleidingen

nails-certified.jpg

1. Cursustijden
Dagopleiding is van 10.00 tot 16.00 uur
Avondopleiding is van 18.00 tot 21.00 uur
Een lesdag is gelijk aan 2 avonden
Registratie en werktafel inrichten 15 minuten voor aanvang van iedere les.
Start nieuwe cursussen volgens rooster.
Cursussen dienen altijd op de afgesproken data te worden gevolgd.
Voor iedere les dient u bij voorkeur een oefenmodel mee te brengen.
Mocht u geen oefenmodel kunnen vinden dan kunt u altijd tegen betaling gebruik maken van een oefenhand.
Indien u hier geen gebruik van wilt maken vervalt uw les en kunt u deze tegen betaling inhalen.

2. Annulering /Afmelding
AFMELDINGEN : Deze dienen 48 uur voor aanvang van de workshop en/of cursus gedaan te worden. Bij een cursus op maandag dient dit op maandag- ochtend voor 09.00 uur telefonisch te worden doorgegeven aan de afdeling opleidingen 24/7 te bereiken op 06-41328791
Indien u zich tijdig afmeld wordt de opnieuw ingepland.

Indien u niet aanwezig bent tijdens een van de opleidingsdagen of u meldt zich te laat af, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van het lesgeld in rekening te brengen a € 75,00 per dag. U dient zich dan opnieuw in te schrijven voor deze opleidingsdag.

3. Pakketten
Alle pakketten zijn excl. BTW en dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan Tijdens de cursus werkt u met uw eigen materialen en producten welke u tevens nodig heeft om thuis te oefenen.
Extra producten kunnen altijd tegen groothandelsprijzen worden bijgekocht in onze winkel. Pakketprijzen zijn afhankelijk van de samenstelling, aantal producten alsmede inhoudsmaten. U werkt te alle tijden met wereldwijde A-merken : Nail Creation , Ezflow ,Nail Perfect , Pronails

4. Cursusgeld
Er geld een aanbetaling van € 50,00 bij inschrijving welke in mindering wordt gebracht van het cursusgeld. Definitieve reservering voor de cursus vindt plaats bij ontvangst van de betaling.

5. Betaling
Betalingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan en kan plaatsvinden a contant, middels PIN ofwel door overmaking op onze rekening bij Rabobank rekeningnummer NL08 RABO 0373 6271 30 t.n.v. city nails met vermelding van het factuurnummer en tevens klanten nummer.

6.Deelnemingsvoorwaarden
Pakketten: Pakketten dienen direct bij het in ontvangst nemen te zijn voldaan.
Er kunnen geen producten in mindering worden gebracht. Retourneren van pakketten of gedeelten hiervan is niet mogelijk.
Verhindering: Alle cursusdata dienen te worden gevolgd en worden bij inschrijving vastgesteld. Bij een niet op tijd doorgegeven verhindering of verlaat binnenkomen vervallen de lesuren. Inhalen van lessen die noodzakelijk zijn voor deelname aan het examen kunnen tegen vergoeding plaatsvinden.
Annulering of inkorten van cursussen is na inschrijving niet mogelijk en er wordt geen restitutie gegeven. Cursussen kunnen niet aan een ander worden overgedragen tenzij de cursus nog niet begonnen is, er nog geen lessen zijn gevolgd en de cursus en het pakket reeds voldaan zijn.

7.Prijzen
Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q.wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen.

8.Aansprakelijkheid
City-Nails is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het gebruik c.q. verkeerd gebruik van producten.
Het gebruik van nagelstyling producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen zoals rood worden van de huid, jeuk of ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen.
Stop in deze gevallen direct het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts.
Astma patiënten hebben een grotere kans op overgevoeligheid.
Bij zwangerschap eerst uw huisarts raadplegen. City-Nails aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q.eventueel wel of niet te behalen rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.
Het dragen van een mon dkapje, rubber handschoenen alsmede gebruik van een afzuigsysteem wordt verplicht tijdens het werken. Gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen op de producten goed lezen. Producten voor professioneel gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven.

9. Klachten
Kwaliteit en klanttevredenheid staan hoog in het vaandel bij City-Nails.
We doen er dan ook alles aan om de opleidingen naar tevredenheid te laten lopen Mocht u nu als cursist ontevreden zijn over een bepaalde situatie of vindt u dat een opleiding niet naar tevredenheid verloopt of is verlopen, dan kunt u altijd een klacht indienen of ons een suggestie doen ter verbetering van de situatie of opleiding. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
U kunt telefonisch ( T 06-41328791 ), via e-mail city-nails@tele2.nl of per post uw klacht kenbaar maken aan de opleidingscoördinator.
Alle mondelinge of schriftelijke klachten worden in behandeling genomen door de opleidingscoördinator en binnen zes weken afgehandeld.
De directie van City-Nails ziet toe op directe en adequate afhandeling van de klacht. Tegen een beslissing kan in beroep worden gegaan bij de geschillen commissie van het Nagelgilde te Ede